Maklumat program
Program bagi masjid: MASJID BANDAR DIRAJA KLANG
Nama program: KURSUS ASAS HAJI
Tarikh Mula: 14-02-2015
Tarikh Tamat: 14-02-2015
Jam Mula: 00:00:00
Jam Tamat: 00:00:00
Tempat/lokasi: MASJID BANDAR DIRAJA KLANG
Penceramah:
Penceramah:
Penceramah:
Moderator:

Profail Masjid