Bil Tajuk pekeliling Fail pekeliling
1 GARIS PANDUAN PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN MUSOLLA NEGERI SELANGOR Muat Turun
2 PERATURAN- PERATURAN MASJID DAN SURAU (NEGERI SELANGOR) 2017 Muat Turun
3 Slide Taklimat Pencalonan Pegawai Surau dan Pemilihan Anggota Jawatankuasa Surau Negeri Selangor Muat Turun
4 Buku Garis Panduan Pelaksanaan Mesyuarat Agung Khas Pemilihan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Negeri Selangor Muat Turun
5 Garis Panduan Penetapan Status Ahli Kariah Surau Negeri Selangor Muat Turun
6 Garis Panduan Pemilihan Anggota Jawatankuasa Surau Negeri Selangor Muat Turun
7 Garis Panduan Pemilihan Pegawai Surau Oleh Majlis Agama Islam Selangor Muat Turun
8 Garis Panduan Pemilihan Anggota Jawatankuasa Kariah Bagi Sesuatu Kariah Masjid Dalam Negeri Selangor Muat Turun
9 Garis Panduan Pemilihan Pegawai Masjid Oleh Majlis Agama Islam Selangor Muat Turun
10 Garis Panduan Pengurusan Kewangan Masjid Dan Surau Negeri Selangor Muat Turun
11 Garis Panduan Penggunaan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2012 Muat Turun


Rekod 1 ke 11 daripada 11