Bil Tajuk pekeliling Fail pekeliling
1 PERATURAN- PERATURAN MASJID DAN SURAU (NEGERI SELANGOR) 2017 Muat Turun
2 Slide Taklimat Pencalonan Pegawai Surau dan Pemilihan Anggota Jawatankuasa Surau Negeri Selangor Muat Turun
3 Buku Garis Panduan Pelaksanaan Mesyuarat Agung Khas Pemilihan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Negeri Selangor Muat Turun
4 Garis Panduan Penetapan Status Ahli Kariah Surau Negeri Selangor Muat Turun
5 Garis Panduan Pemilihan Anggota Jawatankuasa Surau Negeri Selangor Muat Turun
6 Garis Panduan Pemilihan Pegawai Surau Oleh Majlis Agama Islam Selangor Muat Turun
7 Garis Panduan Pemilihan Anggota Jawatankuasa Kariah Bagi Sesuatu Kariah Masjid Dalam Negeri Selangor Muat Turun
8 Garis Panduan Pemilihan Pegawai Masjid Oleh Majlis Agama Islam Selangor Muat Turun
9 Garis Panduan Pengurusan Kewangan Masjid Dan Surau Negeri Selangor Muat Turun
10 Garis Panduan Penggunaan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2012 Muat Turun


Rekod 1 ke 10 daripada 10