Maklumat penuh
AJK masjid: Masjid Al-Muttaqin, Selayang Pandang
Nama: TAUFFIK BIN SHAHIM
Jawatan: Wakil Pemuda
Alamat: LOT 130 JALAN 11, SELAYANG PANDANG, 68100 BATU CAVES
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2016
Tamat perkhidmatan: 2018

Profail Masjid