Maklumat penuh
AJK masjid: Masjid Al-Muttaqin, Selayang Pandang
Nama: MOHD SHUKRI BIN SALLEH
Jawatan: Setiausaha
Alamat: LOT 57 JALAN MASJID, SELAYANG PANDANG, 68100 BATU CAVES SELANGOR
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2016
Tamat perkhidmatan: 2018

Profail Masjid