Maklumat penuh
AJK masjid: Masjid Al-Muttaqin, Selayang Pandang
Nama: DATO' HAJI RAZALI BIN SHAHABUDIN
Jawatan: Nazir
Alamat: LOT 66, JALAN MASJID, SELAYANG PANDANG, 68100 BATU CAVES SELANGOR
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2016
Tamat perkhidmatan: 2018

Profail Masjid