Maklumat penuh
AJK masjid: MASJID AL-KHAIRIYAH
Nama: SYAHRUL NIZAM BIN ZAHARI
Jawatan: Timbalan Nazir
Alamat:
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2019
Tamat perkhidmatan: 2021

Profail Masjid