Maklumat penuh
AJK masjid: MASJID AL-KHAIRIYAH
Nama: MOHD ARIF BIN ABD MANAF
Jawatan: Bilal I
Alamat:
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2016
Tamat perkhidmatan: 2018

Profail Masjid