Maklumat penuh
AJK masjid: MASJID JAMIUL HASANAT
Nama: MOHD RASIDI BIN SUDIN
Jawatan: Siak II
Alamat:
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2019
Tamat perkhidmatan: 2021

Profail Masjid