Maklumat penuh
AJK masjid: MASJID JAMIUL HASANAT
Nama: KHAFID B AHMAD MARDZUKI
Jawatan: Bilal I
Alamat:
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2019
Tamat perkhidmatan: 2021

Profail Masjid