Maklumat penuh
AJK masjid: MASJID AL-KHAIRIYAH
Nama: ABDULLAH BIN MUSA
Jawatan: Imam I
Alamat:
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2019
Tamat perkhidmatan: 2021

Profail Masjid