Maklumat penuh
AJK masjid: MASJID AL-KHAIRIYAH
Nama: WAN NAWAWI BIN WAN DAGANG
Jawatan: Nazir
Alamat:
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2019
Tamat perkhidmatan: 2021

Profail Masjid