Maklumat penuh
AJK masjid: MASJID JAMIUL HASANAT
Nama: SALAMAT BIN SANUSI
Jawatan: AJK
Alamat:
No. Fax:
Email:
Mula berkhidmat: 2019
Tamat perkhidmatan: 2021

Profail Masjid